αρχική>Έργα>
Οι πελάτες μας
Επιλέξτε βάσει κλάδου
ή βάσει προϊόντος
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΗΠΑ
Πελάτης:
Γέφυρα φράγματος Hoover.
Δ/νση μεταφορών ΗΠΑ
Κλάδος:
Τηλ/νίες και υποδομές
Προϊόν:
Super Therm®, Rust Grip®,
Enamo Grip
Χώρα:
Κάνσας, ΗΠΑ
ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Πελάτης:
Vodafone
Κλάδος:
Tηλ/νίες & Υποδομές
Προϊόν:
Super Therm®
Χώρα:
ΤΟΥΡΚΙΑ
ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ
Πελάτης:
Veolia
Κλάδος:
Τηι/νίες & Υποδομές
Προϊόν:
Rust Grip®, Hot Pipe
Coating™, Super Therm®
Εμβαδόν
3.721m²
Χώρα:
Βέλγιο
ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Πελάτης:
A German City Council
Κλάδος:
Τηλεπικοινωνίες & Υποδομές
Προϊόν:
Rust Grip®, Super Therm®, Enamo
Grip
Χώρα
Γερμανία
ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ
Πελάτης:
Αυτοκινητόδρομος στο Κολοράντο
Κλάδος:
Τηλ/νίες και υποδομές
Προϊόν:
Rust Grip®, Enamo Grip
Χώρα:
ΗΠΑ
ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΚΑΝΑΔΑ
Πελάτης:
Jacques Cartier, Δ/νση μεταφορών
Καναδά
Κλάδος:
Τηλ/νίες και υποδομές
Προϊόν:
Rust Grip®
Χώρα:
Καναδάς
ΠΑΡΟΧΟΣ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ
Πελάτης:
Εμπιστευτικό
Κλάδος:
Τηλεπικοινωνίες & Υποδομές
Προϊόν:
Super Therm®
Χώρα
Γερμανία
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ
Πελάτης:
PT Telecom
Κλάδος:
Τηλεπικοινωνίες & Υποδομές
Προϊόν:
Super Therm®
Χώρα
Πορτογαλία
ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πελάτης:
Veolia
Κλάδος:
Τηλ/ν'ιες & Υποδομές
Προϊόν:
Enamo Grip
Χώρα
Βέλγιο
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΓΙΩΤ
Πελάτης:
Marinetek
Κλάδος:
Τηλ/νίες - Υποδομές
Προϊόν:
Super Therm®
Χώρα
Γιβραλτάρ
ΓΕΡΑΝΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Πελάτης:
Εμπιστευτικό
Κλάδος:
Τηλ/νίες και Υποδομές
Προϊόν:
Rust Grip®, Enamo Grip
Χώρα
ΗΠΑ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΑ
Πελάτης:
Εμπιστευτικό
Κλάδος:
Τηλνίες & υποδομές
Προϊόν:
Rust Grip®
Χώρα
Τουρκία
Προϊόντα
Λύσεις
Τομείς εφαρμογής
Επικοινωνία
>Ζέστη >Διάβρωση >Φωτιά >Νερό
>Super Therm® >Rust Grip® >Moist Metal Grip >Hot Pipe Coating™ >Hot Surface Coating™ >Endu Products >Enamo Grip >Omega Fire™ >Other Products
>Ενέργεια >Βιομηχανία >Μεταφορές >Κατασκευές & Αποθήκες >Οικοδομές - Ανακαίνιση >Τηλ/νίες - Υποδομές >Γεωργία & Υπαιθρος >Διάφορα
EURORELINE
Πεσόντων Αστυνομικών 9
Πάτρα Τ.Κ. 26335
Τηλ.: 2610643029 
FAX: 2615009196
Παναγιωτοπούλων 31
Αίγιο Τ.Κ. 2510
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Τιμόθεος Σοφούλης
Κιν.: 6974815209
info@specoating.gr